Aanvulling? Meld het hier.

Situatieschets van de verbouwing van pakhuis tot slachthuis Stoofstraat 11, 1860. GAG.AGG.inv.nr. 237, nr. 494

Tijdvak: 
1854 - 1860