Aanvulling? Meld het hier.

Situatieschets van meestoven De Liefde en De Zon tbv de eigenaren, 1860. GAG.AGG.inv.nr. 238, nr. 591

Tijdvak: 
1854 - 1860