Aanvulling? Meld het hier.

Situatieschets rond de zoutkeet van O. Verhagen aan de haven, 1857. GAG.AGG,inv.nr. 206, nr. 822.

Tijdvak: 
1854 - 1860