Aanvulling? Meld het hier.

Situatieschets van sectie C 549, Voorstad, tbv erfpacht van B. Meijers, 1860. GAG.AGG.inv.nr. 238, nr. 549.

Tijdvak: 
1854 - 1860