Aanvulling? Meld het hier.

Titelblad van de verordening op de gemeentelijke apotheek, 1855, met wijzigingen, 1858. GAG.AGG.inv.nr. 211, nr. 166.

Tijdvak: 
1854 - 1860