Aanvulling? Meld het hier.

Titelblad van het reglement op de lagere scholen in Goes, 1858. GAG.AGG.inv.nr. 214, nr. 479.

Tijdvak: 
1854 - 1860