Auteur

Stadsbestuur

Joost Adriaanse, oud-wethouder en -raadsgriffier van de gemeente Goes heeft jarenlang onderzoek gedaan in de archieven van het Goese Gemeentearchief naar het Goes van de 18e eeuw. In 1998 werd hij door de toenmalige gemeentearchivaris Allie Barth gevraagd of hij een à twee dagen per week archiefonderzoek zou willen doen. De aanleiding was dat Adriaanse vier kronieken over Arnemuiden had geschreven. Adriaanse is afkomstig uit Arnemuiden en hij vervult er, ook nu hij in Goes woont, nog steeds allerlei functies in het sociale leven. Hij zit in de redactie van Arneklanken, in het bestuur van de Historische Vereniging en het bestuur van het museum van Arnemuiden, hij is rondleider in het museum en voorzitter van het dorpshuis.
Zijn kennis van geschiedenis en zijn belangstelling zijn groot. Hij publiceerde eerder o.a. ook al het boek ‘Wandelingen door Goes in de 18e eeuw’. Maar Joost Adriaanse is geen historicus en daarvan is hij zich scherp bewust. Daarom geen interpretaties, alleen feiten. Hij neemt het bloedserieus, is huiverig om conclusies te trekken. Met de gevonden gegevens gaat hij dan ook zeer zorgvuldig om. Alles is honderd procent geput uit de bronnen.

Over de achttiende eeuw had hij ongeveer zesduizend A4'tjes aan bouwstenen uit het archiefonderzoek beschreven. Aanvankelijk was het de bedoeling hier een omvangrijk boek van uit te geven. Na verloop van tijd ontstond het idee om geen boek maar een website met de geschiedschrijving van Goes in de 18e eeuw te maken: een dynamisch document waarin later nog nieuwe feiten en inzichten opgenomen kunnen worden. Later is dit uitgebreid naar de 19e en de 20e eeuw. Lees hier meer over de totstandkoming van de website.

Voor zijn werk naar het Goes van de 18e eeuw heeft Joost Adriaanse de Goessche Diep Fonds Prijs gekregen.