Grote Markt Goes

Auteur

Stadsbestuur

In 1707 neemt Marinus van Ossewaarde de plaats in van de aftredende burgemeester mr. Adolf Westerwijk. In de plaatsen van de aftredende schepenen mr. Adriaan Eversdijk, Nicolaas van de Leene, mr. Johan van der Lugt, doctor Cornelis van Sunder en Pieter Hobius worden verkoren mr. Nicolaas Somerzee, doctor Christoffel Annaard, Johan Verlugt, Thomas de Wolf en mr. Nicolaas La Grappe. Mr. Adolf Westerwijk wordt direct aangesteld tot pensionaris-honorair van de stad op 'den voed en eed als d'heeren pensionaris-honorair sijne predecesseurs tselve ambt hebben successievelijk bediend'. Merkwaardig is dat bij de verkiezing van de nieuwe magistraat op 24 juni 1707 eensklaps tot pensionaris-honorair 'om goede redenen' wordt aangesteld Cornelis van Geel, Heer van Spaubroek en Bulkestein. Wat die goede redenen zijn blijkt uit het feit dat Van Geel wordt aangesteld tot Gedeputeerde ter Generaliteit.