Totstandkoming

Deze website bestaat sinds 2014 en is een uitbreiding van de website Goes in de 18e eeuw. De eerdere website, die in oktober 2012 online ging, was het resultaat van een jarenlang onderzoek dat voormalig griffier en wethouder Joost Adriaanse deed bij het Goese Gemeentearchief. 

De bronnen zijn uit het archief van de stad Goes: resoluties, stadsrekeningen, correspondentie. Uit het archief van de Goese hervormde gemeente werden de resoluties van de kerkenraad bewerkt. Het beeldmateriaal is afkomstig uit de topografisch-historische atlas en uit het fotoarchief. Diverse afbeeldingen zijn afkomstig uit het Historisch Museum De Bevelanden.

Bij de lancering van de eerste website werd aan de auteur Joost Adriaanse de Goessche Diep Fonds Prijs uitgereikt. De website Goes in de 18e eeuw werd mede mogelijk gemaakt door Publicatiefonds Zeeland, Jawinofonds, Goessche Diepfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

Na afronding van zijn onderzoek naar de achttiende eeuw, ging Adriaanse verder met de negentiende eeuw. De resultaten daarvan zijn eveneens op deze site te vinden. Ook worden regelmatig bijdragen vanuit het Gemeentearchief toegevoegd. De website blijft voorlopig een work in progress.

Meer achtergronden vindt u in een interview uit 2014 en 2018 over het werk van Joost Adriaanse.