1697
-
1701

In 1697 komt een einde aan de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en een aantal Europese mogendheden. Op 20 september tekenen Frankrijk enerzijds en de Republiek der Verenigde Nederlanden, Engeland, Spanje en Brandenburg anderzijds de vrede. De Franse expansiedrang is door deze grote coalitie voorlopig tot staan gebracht.
Lees meer over de periode 1697 tot 1701
In 1697 komt een einde aan de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en een aantal Europese mogendheden. Op 20 september tekenen Frankrijk enerzijds en de Republiek der Verenigde Nederlanden, Engeland, Spanje en Brandenburg anderzijds de vrede. De Franse expansiedrang is door deze grote coalitie voorlopig tot staan gebracht.

1702
-
1706

In november 1705 houdt het stadsbestuur zich nadrukkelijk bezig met de landsregering. De Goese gedeputeerden naar de vergaderingen te 's-Gravenhage en van de Staten van Zeeland brengen verslag uit
Lees meer over de periode 1702 tot 1706
In november 1705 houdt het stadsbestuur zich nadrukkelijk bezig met de landsregering. De Goese gedeputeerden naar de vergaderingen te 's-Gravenhage en van de Staten van Zeeland brengen verslag uit

1707
-
1710

Burgemeester Westerwijk bezoekt als afgevaardigde van Goes op 7 februari 1707 de statenvergadering. De onderhandelingen over vrede met de Koning van Frankrijk komen daar aan de orde.
Lees meer over de periode 1707 tot 1710
Burgemeester Westerwijk bezoekt als afgevaardigde van Goes op 7 februari 1707 de statenvergadering. De onderhandelingen over vrede met de Koning van Frankrijk komen daar aan de orde.

1711
-
1713

Het stadhouderloze tijdperk blijft voortduren en raakt steeds meer op de achtergrond. Op 14 juli 1711 verdrinkt de veelbelovende Friese Stadhouder Johan Willem Friso tijdens een storm op het Hollands Diep.
Lees meer over de periode 1711 tot 1713
Het stadhouderloze tijdperk blijft voortduren en raakt steeds meer op de achtergrond. Op 14 juli 1711 verdrinkt de veelbelovende Friese Stadhouder Johan Willem Friso tijdens een storm op het Hollands Diep.

1714
-
1720

Op 19 maart 1715 komt een brief van de Staten van Zeeland binnen op het stadhuis. De brief bevat de uitschrijving van een algemene dank-, vast- en bededag op woensdag de 25e maart 1715.
Lees meer over de periode 1714 tot 1720
Op 19 maart 1715 komt een brief van de Staten van Zeeland binnen op het stadhuis. De brief bevat de uitschrijving van een algemene dank-, vast- en bededag op woensdag de 25e maart 1715.

1721
-
1726

De Staten van Zeeland kondigen in 1721 een plakkaat af over verscheidene middelen 'tegen de gevreesde aannaderende besmettelijke ziekte uit Vrankrijk'.
Lees meer over de periode 1721 tot 1726
De Staten van Zeeland kondigen in 1721 een plakkaat af over verscheidene middelen 'tegen de gevreesde aannaderende besmettelijke ziekte uit Vrankrijk'.

1727
-
1733

Nooit was de toestand en houding van de Republiek zo roemloos en onbeduidend. Oorlog ontwijken en geld besparen was het enige doel. Volksgeest en veerkracht schenen te bezwijken onder het loden juk van regenten, meesters van de burgerij.
Lees meer over de periode 1727 tot 1733
Nooit was de toestand en houding van de Republiek zo roemloos en onbeduidend. Oorlog ontwijken en geld besparen was het enige doel. Volksgeest en veerkracht schenen te bezwijken onder het loden juk van regenten, meesters van de burgerij.

1734
-
1739

Uit de notulen van de extra-ordinair bijeen geroepen vergadering van het stadsbestuur op 14 september 1734 blijkt een merkwaardige gebeurtenis!
Lees meer over de periode 1734 tot 1739
Uit de notulen van de extra-ordinair bijeen geroepen vergadering van het stadsbestuur op 14 september 1734 blijkt een merkwaardige gebeurtenis!

1740
-
1746

In april 1741 bespreekt het stadsbestuur een plan om de Staten van Zeeland voor te stellen de hoek aan de Goese Polder af te snijden tot voorkoming van een totale verlanding.
Lees meer over de periode 1740 tot 1746
In april 1741 bespreekt het stadsbestuur een plan om de Staten van Zeeland voor te stellen de hoek aan de Goese Polder af te snijden tot voorkoming van een totale verlanding.

1747
-
1750

Op de 17e april 1747 nadert het Franse leger Zeeland. De Franse Koning Lodewijk XV verklaart, na de Staten-Generaal lang gespaard te hebben, genoodzaakt te zijn op hun bodem te trekken. Hij is niet van zins met hen te breken.
Lees meer over de periode 1747 tot 1750
Op de 17e april 1747 nadert het Franse leger Zeeland. De Franse Koning Lodewijk XV verklaart, na de Staten-Generaal lang gespaard te hebben, genoodzaakt te zijn op hun bodem te trekken. Hij is niet van zins met hen te breken.

1760
-
1765

In februari 1762 komt een missive van Gecommitteerde Raden van Zeeland bij het stadsbestuur binnen met een petitie van de Raad van State over het vinden van een som van ƒ 2.844.000. Dit bedrag is nodig voor een extra-ordinaire equipage van dertig schepen en fregatten van oorlog.
Lees meer over de periode 1760 tot 1765
In februari 1762 komt een missive van Gecommitteerde Raden van Zeeland bij het stadsbestuur binnen met een petitie van de Raad van State over het vinden van een som van ƒ 2.844.000. Dit bedrag is nodig voor een extra-ordinaire equipage van dertig schepen en fregatten van oorlog.

1766
-
1771

Op 8 maart 1766 treedt Prins Willem V op 18-jarige leeftijd aan als Erfstadhouder, kapitein en admiraal-generaal van de Verenigde Provinciën.
Lees meer over de periode 1766 tot 1771
Op 8 maart 1766 treedt Prins Willem V op 18-jarige leeftijd aan als Erfstadhouder, kapitein en admiraal-generaal van de Verenigde Provinciën.

1772
-
1777

Het zijn jaren waarin, onder uiterlijke welvaart, onrust en woelingen de overhand krijgen. Er is beduchtheid voor de vrede van Europa en de veiligheid van ons land.
Lees meer over de periode 1772 tot 1777
Het zijn jaren waarin, onder uiterlijke welvaart, onrust en woelingen de overhand krijgen. Er is beduchtheid voor de vrede van Europa en de veiligheid van ons land.

1778
-
1784

Het zijn jaren van dreigende onheilen. Er zijn allerlei oorlogsdreigingen in Europa. Ook onder de burgerij zijn er toenemende spanningen en binnenlandse twisten. De economie kwijnt.
Lees meer over de periode 1778 tot 1784
Het zijn jaren van dreigende onheilen. Er zijn allerlei oorlogsdreigingen in Europa. Ook onder de burgerij zijn er toenemende spanningen en binnenlandse twisten. De economie kwijnt.

1785
-
1792

Oorlogsdreiging In januari 1785 vindt er koortsachtig overleg plaats om middelen te beramen tot beveiliging van het eiland Zuid-Beveland.
Lees meer over de periode 1785 tot 1792
Oorlogsdreiging In januari 1785 vindt er koortsachtig overleg plaats om middelen te beramen tot beveiliging van het eiland Zuid-Beveland.

1793
-
1800

Op de 25e februari 1794 sturen Gecommitteerde Raden van Zeeland het stadsbestuur bericht over de voorbereidingen die in de Franse havens langs de Noordzee in het Kanaal en vooral in Duinkerken worden gemaakt voor een expeditie ter zee met lichte vaartuigen.
Lees meer over de periode 1793 tot 1800
Op de 25e februari 1794 sturen Gecommitteerde Raden van Zeeland het stadsbestuur bericht over de voorbereidingen die in de Franse havens langs de Noordzee in het Kanaal en vooral in Duinkerken worden gemaakt voor een expeditie ter zee met lichte vaartuigen.