Disclaimer

Met het toegankelijk maken van bronnen van de geschiedenis van de stad Goes uit de achttiende eeuw wil de gemeente Goes zoveel mogelijk mensen kennis laten nemen van dit materiaal. Hiermee voldoet het Gemeentearchief Goes aan zijn maatschappelijke taak om historisch materiaal te bewaren, te conserveren en beschikbaar te stellen. Voor zover personen rechten menen te hebben op het beeldmateriaal, kunnen zij contact opnemen met het Gemeentearchief Goes.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is, dan wel onjuistheden bevat. De gemeente Goes sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden op deze website.