1801
-
1806

Op de 23e januari 1802 neemt het Stadsbestuur kennis van een brief van de Eerste Commissaris voor de Fransche Divisie in het Bataafse Gemenebest, geschreven in Den Haag op de 14e januari.
Lees meer over de periode 1801 tot 1806
Op de 23e januari 1802 neemt het Stadsbestuur kennis van een brief van de Eerste Commissaris voor de Fransche Divisie in het Bataafse Gemenebest, geschreven in Den Haag op de 14e januari.

1807
-
1813

Het zijn zeer enerverende jaren. De stad gaat gebukt onder de Franse overheersing. Zowel Koning Lodewijk Napoleon als Keizer Napoleon brengen bezoeken aan de stad. Het vaarwater is bijna geheel dichtgeslibd. Schepen kunnen de stad nauwelijks meer bereiken.
Lees meer over de periode 1807 tot 1813
Het zijn zeer enerverende jaren. De stad gaat gebukt onder de Franse overheersing. Zowel Koning Lodewijk Napoleon als Keizer Napoleon brengen bezoeken aan de stad. Het vaarwater is bijna geheel dichtgeslibd. Schepen kunnen de stad nauwelijks meer bereiken.

1814
-
1820

Weliswaar is de Franse overheersing voorbij. De nieuwe vorst, Zijne Majesteit Koning Willem I, laat zich duidelijk gelden, verscheidene keren duidelijk in het belang van de stad. Deze jaren staan de haven- en sluiswerken centraal.
Lees meer over de periode 1814 tot 1820
Weliswaar is de Franse overheersing voorbij. De nieuwe vorst, Zijne Majesteit Koning Willem I, laat zich duidelijk gelden, verscheidene keren duidelijk in het belang van de stad. Deze jaren staan de haven- en sluiswerken centraal.

1821
-
1826

De stad gaat deze jaren zwaar gebukt onder de naweeën van de grote haven-, sas- en inpolderingwerken. De ene tegenslag volgt op de andere. Niettemin zijn er ook wel nieuwe initiatieven. Het schoolwezen fleurt op door de nieuwe wezen- en armenschool.
Lees meer over de periode 1821 tot 1826
De stad gaat deze jaren zwaar gebukt onder de naweeën van de grote haven-, sas- en inpolderingwerken. De ene tegenslag volgt op de andere. Niettemin zijn er ook wel nieuwe initiatieven. Het schoolwezen fleurt op door de nieuwe wezen- en armenschool.

1827
-
1832

Algemene toestand Op initiatief van Koning Willem I wordt in 1828 de West Indische Maatschappij opgericht.
Lees meer over de periode 1827 tot 1832
Algemene toestand Op initiatief van Koning Willem I wordt in 1828 de West Indische Maatschappij opgericht.

1833
-
1839

Algemene toestand Tussen Nederland en België is het rustig geworden. Op de 21e mei 1833 bereiken Frankrijk, Engeland en Nederland overeenstemming over de Belgische kwestie.
Lees meer over de periode 1833 tot 1839
Algemene toestand Tussen Nederland en België is het rustig geworden. Op de 21e mei 1833 bereiken Frankrijk, Engeland en Nederland overeenstemming over de Belgische kwestie.

1840
-
1846

De stad heeft deze jaren veel te lijden van de ernstige kinderziekte, het mislukken van de aardappeloogst en de armoede onder de ingezetenen. Een heugelijke dag is het als de nieuwe Koning Willem II in augustus 1841 de stad bezoekt. De Afscheiding trekt diepe sporen op kerkelijk gebied.
Lees meer over de periode 1840 tot 1846
De stad heeft deze jaren veel te lijden van de ernstige kinderziekte, het mislukken van de aardappeloogst en de armoede onder de ingezetenen. Een heugelijke dag is het als de nieuwe Koning Willem II in augustus 1841 de stad bezoekt. De Afscheiding trekt diepe sporen op kerkelijk gebied.

1847
-
1853

In ons land is de economische nood groot. In 1845 en 1846 heerste de aardappelziekte. Maar ook in 1847 is er in delen van het land een ware hongersnood. De armoede neemt grote vormen aan.
Lees meer over de periode 1847 tot 1853
In ons land is de economische nood groot. In 1845 en 1846 heerste de aardappelziekte. Maar ook in 1847 is er in delen van het land een ware hongersnood. De armoede neemt grote vormen aan.

1854
-
1860

In november 1858 overweegt het gemeentebestuur dat Sint Nicolaasavond dit jaar op zondag valt. Besloten wordt te bepalen dat deze dag zal gevierd worden op zaterdag de 4e december en daarvan openbare bekendmaking te doen.
Lees meer over de periode 1854 tot 1860
In november 1858 overweegt het gemeentebestuur dat Sint Nicolaasavond dit jaar op zondag valt. Besloten wordt te bepalen dat deze dag zal gevierd worden op zaterdag de 4e december en daarvan openbare bekendmaking te doen.

1861
-
1868

Algemene toestand Goes telt groeit in de jaren 1861 tot en met 1868 geleidelijk van 5800 tot 6300 inwoners. Vergeleken met Middelburg of Vlissingen is Goes een kleine stad.
Lees meer over de periode 1861 tot 1868
Algemene toestand Goes telt groeit in de jaren 1861 tot en met 1868 geleidelijk van 5800 tot 6300 inwoners. Vergeleken met Middelburg of Vlissingen is Goes een kleine stad.