Algemeen

Afbeelding
Europische Mercurius, 1697.
Europische Mercurius, 1697.
Bron: GAG.

In 1697 komt een einde aan de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en een aantal Europese mogendheden. Op 20 september tekenen Frankrijk enerzijds en de Republiek der Verenigde Nederlanden, Engeland, Spanje en Brandenburg anderzijds de vrede. De Franse expansiedrang is door deze grote coalitie voorlopig tot staan gebracht. De Staten-Generaal schrijven een op 6 november te houden biddag voor met het verzoek alom tekenen van blijdschap over de Vreede te betonen met het luiden van de klokken, vuren, lossen van het canon of andere diergelijke na ouder gewoonte. Uit de stadsrekening van 1697 blijkt een uitgaaf voor levering van buskruit op de Vieringe van de Vrede van £ 55 en aan de wijnkoper Jacob Hoogenhoed voor de levering van wijnen op de viering van de vrede van £ 11.9. 

Duinkerker kapers maken in 1697 de Zeeuwse kust onveilig. In 1698 heerst er een ernstige voedselschaarste. In Holland komt het in enkele steden tot plunderingen. Het volk komt in opstand tegen de hoge voedselprijzen. Eind 1701 dreigt een oorlog met Frankrijk. Half mei 1702 verklaren de Republiek, Engeland en het Duitse Rijk Frankrijk en Spanje de oorlog. Koning-Stadhouder Willem III overlijdt in maart 1702 door een val van zijn paard op 52-jarige leeftijd. In Middelburg wordt in 1702 het stadsbestuur afgezet. In Goes worden de onder Stadhouder Willem III uit hun ambt gezette regenten weer in ere hersteld. In 1703 breekt een geheel nieuwe periode aan.

Afbeelding
Europische Mercurius, 1698.
Europische Mercurius, 1698.
Bron: GAG.
Afbeelding
Koning-stadhouder Willem III
Koning-stadhouder Willem III
Bron: GAG, HTA A 65
Auteur: G. Valck naar tekening G. Kneller