Onderwijs

De echtgenote van Johannes Verrunne krijgt toestemming om binnen de stad school te houden. De Latijnse school verkeerde al enkele jaren in een kwijnende toestand. Maar in juli 1712 schijnt de school door aankomende studenten eenigermate te herleven en aan te groeijen. Alle curatoren of schoolopzieners zijn gedurende de laatste jaren overleden. Het stadsbestuur stelt tot nieuwe curatoren of schoolopzieners aan doctor Christoffel Annaart en de predikant ds. Johannes Andriessen.