Almanakken

Afbeelding
Titel van de manuscriptkaart van Zeeland, 1776.
Titel van de manuscriptkaart van Zeeland, 1776.
Bron: GAG, HTA.
Auteur: Laurens Boeren, 1776.

Jan Dane, boekdrukker te Middelburg, krijgt in 1778 octrooi om met uitsluiting van alle anderen te drukken en te verkopen een Almanak, die de titel heeft van ‘Zeelands Cronijk Almanak’. ’s Heeren dienaars verzoeken om de almanakken aan de burgerij te mogen verkopen. Het stadsbestuur weigert hen dit niet alleen, maar verbiedt hen zelfs ten strengste drinkgelden voor gedane diensten van iemand van de ingezetenen te ontvangen.

Afbeelding
Titelblad Zeelands Chronyk Almanach, 1784.
Titelblad Zeelands Chronyk Almanach, 1784.
Bron: GAG, HB.

Nieuwe kaart van Zeeland

De stadsdrukker en boekverkoper Jacobus Huisman heeft in oktober 1779 een nieuwe kaart van Zeeland laten maken om uit te geven. Hierop zijn verscheidene verbeteringen in de nieuwste kaarten van de eilanden van Zeeland meetkundig aangebracht. Ook alle ingedijkte polders zijn nauwkeurig aangegeven door de landmeter Laurens Boeren. De nieuwe kaart is zeer kunstig en met behulp van authentieke stukken nauwkeuriger dan de tot nu toe uitgekomen kaarten van Zeeland uitgewerkt. Helaas kan de nieuwe kaart, vanwege de uitvoerigheid van het stuk, niet wel in koper worden gegraveerd. De stadsdirecteuren krijgen opdracht met Huisman te onderhandelen over de aankoop van deze kaart voor de stad.
In oktober rapporteert burgemeester Van de Spiegel dat met de stadsdrukker en boekverkoper Huisman overeenstemming bereikt is over de aankoop van de kaart voor een bedrag van 400 gulden. Het stadsbestuur gaat hier graag mee akkoord.

Slot ’s Heer Hendriksburg

In april 1778 komt er bericht bij het stadsbestuur van de bewoner van het Slot ’s Heer Hendriksburg te ’s-Heer Hendrikskinderen, Johannis Babtist de Keij. Hij heeft het woonhuis en de kroeg ‘het Molentje’ aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk gekocht en wil daar de tappersnering gaan doen.