Onderwijs

Particuliere schooltjes

Verscheidene particuliere schooltjes ontstaan. Zo krijgt de binnenvader van het oude manhuis, Abraham Engels, in 1707 toestemming dat zijn dochter een breischool opricht. In februari 1708 mag Cornelia de Hamer 'opregten een spel- en leerschool'. En in juni 1708 krijgt meester Jacobus de Jager toestemming lees- en schrijfschool te houden. Ook Janneken van Noorden, weduwe van Dirk de Coo, mag in december 1708 een spel- en leesschool houden. In oktober 1709 krijgt ook een zekere Jan Persant toestemming om school te houden.

Stadsscholen

Deze jaren fungeren als visitatoren of opzieners van de Nederduitse scholen binnen de stad de regenten Adriaan Eversdijk en Johan van der Hille. In januari 1709 overlijdt de stadsschoolmeester Jan de Swart. De schoolmeester uit Heinkenszand, Jacobus de Jager, biedt zijn diensten aan. Na een sollicitatiegesprek met de burgemeesters Westerwijk en Ossewaarde en oud-burgemeester Van Sunder wordt De Jager aangesteld tot stadsschoolmeester van de Franse school op een jaarlijks tractement van £ 16.13.4 met de vrije woning van het stadshuis op de Beestenmarkt. Het stadsbestuur beveelt hem bij de kerkenraad van de Waalse gemeente aan als voorlezer.